send link to app

varaghonlineбесплатно

*****متاسفانه اپلیکیشن و وبسایت ورق آنلاین در ایران فیلتر شده اند ... امیدواریم بتوانیم راهی برای رفع فیلتر شدن پیداکنیم ... پیشاپیش از صبر و حوصله شما سپاسپگزاریم
*****
در میان بازیهای ورق حکم نزد ایرانیان از محبوبیت زیادی برخوردار است . در همین راستا تیم ریما وب دیزاین در تیرماه ۱۳۹۲ تصمیم به طراحی و برپایی وبسایتی جهت انجام آنلاین این بازی گرفت و پس از اندی تحقیق و بررسی وبسایت ورق آنلاین در دی ماه ۱۳۹۲ و سپس اپلیکیشن اندروید آن در دی ماه ۱۳۹۴ رسما فعالیت خود را در قالب نسخه آزمایشی آغاز نمود .
کاربران گرامیبا توجه به نوپا بودن اپلیکیشن اندروید ورق آنلاین وجود اشکالات غیر عادی در برخی از دستگاه ها بسیار ممکن است .تیم پشتیبانی ورق آنلاین تمام تلاش خود را برای رفع هرچه سریعتر معایب خواهد کرد . از شما صمیمانه میخواهیم برنامه نصب شده بر روی دستگاه خود را بروز نگه دارید و باگها و خطاهای احتمالی را حتما برای ما ارسال کنید .